Ons Kleuterskool

Noag se arkie bied 3 groepies aan. Die Olifantjies is vir 3 -4 jariges wat reeds oor blaasbeheer beskik en uit 'n bekertjie kan drink. Die Kameelperde en Zebras is vir 4 - 5 jariges wat reeds 'n volledige skoolgereedheidsprogram volg.

Ons fokus op die holistiese-, asook perseptuele-, grootmotoriese- en fynmotoriese ontwikkeling. Hulle leer hier speel-speel van wiskundige begrippe, rymwoorde, lettergreepverdeling en vele meer.

Kleuters werk selfstandig aan hul eie prentjies en kreatiwiteit. Die weeklikse tema word regdeur die week behandel en die meeste aktiwiteite is gebasseer op die tema. Rympies en liedjies word daagliks aangeleer en voorgedra.

Taalontwikkeling speel 'n groot rol en ons fokus op die gebruik van suiwer Afrikaans. Insidente, daaglikse gebeure, briefies en ander inligting word daagliks in die kommunikasieboekie geskryf en geplak sodat ouers op hoogte kan bly van alle aktiwiteite en ontwikkeling. Ons begin elke oggend met 'n Bybelstorie, gebed en lofprysing.

Die skooltjie is reeds vanaf 07:00 oop, maar die dagprogram begin stiptelik om 08:00. Kleuters ontvang 3 etes en na middagete gaan rus elkeen op sy eie matrassie en kussing. Om 14:00 gaan halfdagmaatjies huistoe.

By Noag se arkie , is elke kindjie welkom en geliefd.