Dag Program

Tyd Aktiwiteit Beskrywing
07:00 Aankoms
 • Legkaarte
 • Opvoedkundige speletjies
 • Buitespel
07:30 Eerste Kring
 • Groet
 • Godsdiens
 • Weerkaart
 • Nuus/register
8:00 Toiletroetine Brain gym
 • Besoek die badkamer
 • Drink water, oorkruisbeweging
08:15 Tweede kring
 • Gesyferdheid
 • Taalontwikkeling/woordeskat
09:15 Etenstyd
 • Tafelmaniere/goeie gewoontes
 • Perseptuele ontwikkeling
09:30 Eerste pouse
 • Vryspel
10:00 Toiletroetine Brain gym
 • Besoek die badkamer
 • Drink water, oorkruisbewegings
10:15 Derde kring
 • Geletterdheid
 • Wetenskap
10:45 Kuns (Dinsdag, Woensdag en Donderdag
 • 1 verpligte hoofaktiwiteit
 • 3 by-aktiwiteite
 • Opvoedkundige speletjies
 • Bak-en-brou op Vrydae
11:30 Tweede pouse
 • Vryspel
12:00 Toiletroetine Brain gym
 • Besoek die badkamer
 • Drink water, oorkruisbewegings
12:15 Vierde kring
 • Beweging/grootmotories
12:45 Storietyd
 • Leerders sit op mat
12:55 Groet
 • Sluit af met gebed
13:00 Klok lui
 • Halfdagleerders gaan huistoe
 • Na-skool leerders eet middagete